AKTIVITETER 2021

Bønnerup Strand Strandjagt & Lystfiskerforening

Indkaldelse til generalforsamling      søndag d 30 maj 2021 kl. 13.00 i klubhuset.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Kontingent for år 2022
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Rudy Bay og Helle Friis. Begge stiller op til genvalg.

 

  1. Valg af suppleant. På valg er Jan Vestergaard
  2. Valg af revisor. På valg er Kamma Sørensen.
  3. Eventuelt

Husk kontingent skal være betalt for at deltage i afstemning ved generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ønske om deltagelse i bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde o. lign. skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Gerne på mail: praestgaard83@live.dk

Husk venligst tilmelding senest Onsdag d. 26. Maj

Efter generalforsamlingen byder klubben på en sildemad og en fiskefilet hvortil der serveres en øl og en dram. Vi overholder de gældende corona restriktioner og opfordrer folk til at blive hjemme ved tegn på sygdom. Vi glæder os til at se jer.         Vel mødt  Bestyrelsen.

Bønnerup Strandjagt –og Lystfiskerforening.

aktivitetskalender for 2 kvartal 2021.

Lørdag den 29. maj kl 8.00 – 14.00 fisketur fra Bønnerup

 Sidste frist for tilmelding er onsdag d 26 maj til

 

Brian. Praestgaard83@live.dk 25128550

Jens. Jf@ndrn.dk 25708185

Der serveres ikke morgenmad grundet Covid 19.

 

 

søndag den 30 Maj kl. 13.00 generalforsamling

Der serveres sild og fiskefilet. Vi overholder de gældende Covid 19 restriktioner og opfordrer folk til at blive hjemme ved tegn på sygdom.

 

Sidste frist for tilmelding onsdag d 26 maj til

 

Brian praestgaard83@live.dk 25128550

Jens jf@nrdn.dk 25708185

 

Lørdag den 26 juni kl. 7.30 – 14.00  fisketur fra Bønnerup

 

Sidste frist for tilmelding er onsdag d 23 juni til

 

Brian praestgaard83@live.dk 25128550

Jens jf@nrdn.dk 25708185

Der serveres ikke morgenmad grundet Covid 19.

Alt dette med forbehold til hvad der sker i forehold til Coronaen.

 

Foreløbig aktivitetskalender for hele 2021.

Lørdag den 27. marts kl. 13.00   Generalforsamling, med en sildemad og en snaps.                udsat pga. Corona

 

Lørdag den 24. april kl. 7.30 – 15.00 Standerhejsning og sildetur i Randers Fjord.

 

Lørdag den 29. maj kl. 8.00 – 14.00 Fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 26. juni kl. 7.30 – 14.00 Fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 24. juli eftermiddags tur kl. 17.00 – 22.00.  Fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 7. august kl.17.30   Den årlige sommer fest i teltet ved klubhuset.

 

Lørdag den 28. august kl. 9.00 – 14.00 Gudenå tur.  (evt. andre foreslag ?)

 

Lørdag den 25.september kl. 7.00 – 14.00 fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 16. oktober kl. 8.00 – 14.00 fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 30. oktober kl. 18.00   Ålegilde i fælleshuset, Bønnerup

 

Der er også i år andejagter i land samt en riffeljagt efter blandt andet krondyr ved Stenvad, men tidspunkter vil blive meldt ud senere

 

Alt dette med forbehold til hvad der sker i forehold til Coronaen.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Endnu en WordPress-blog