AKTIVITETER 2021

Bønnerup Strandjagt –og Lystfiskerforening.

Lørdag den 24. April kl. 7.30 – 15.00 Standerhejsning og Sildetur.

På grund af Corona er der ingen morgenkaffe, så vi starter med standerhejsning ved fælleshuset. Vi fordeler herefter pladserne på bådene. Så går turen  mod Randers Fjord. Fiskeriet starter, når alle både er ankommet til Udbyhøj. Indvejning kl. 15.00 i havnen.

Vi håber at alle møder op raske, sundheds styrelsen anbefaler man er nyligt testet og hvis man har bare den mindste mistanke om sygdom bliver hjemme, da det vil være mange timer man står sammen på bådene.

Tilmelding senest onsdag den 21. April.

I håbet om en god dag for alle

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Foreløbig aktivitetskalender for hele 2021.

 

 

Lørdag den 27. marts kl. 13.00   Generalforsamling, med en sildemad og en snaps.                udsat pga. Corona

 

Lørdag den 24. april kl. 7.30 – 15.00 Standerhejsning og sildetur i Randers Fjord.

 

Lørdag den 29. maj kl. 8.00 – 14.00 Fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 26. juni kl. 7.30 – 14.00 Fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 24. juli eftermiddags tur kl. 17.00 – 22.00.  Fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 7. august kl.17.30   Den årlige sommer fest i teltet ved klubhuset.

 

Lørdag den 28. august kl. 9.00 – 14.00 Gudenå tur.  (evt. andre foreslag ?)

 

Lørdag den 25.september kl. 7.00 – 14.00 fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 16. oktober kl. 8.00 – 14.00 fisketur fra Bønnerup

 

Lørdag den 23. oktober kl. 18.00   Ålegilde i fælleshuset, Bønnerup

 

Der er også i år andejagter i land samt en riffeljagt efter blandt andet krondyr ved Stenvad, men tidspunkter vil blive meldt ud senere

 

Alt dette med forbehold til hvad der sker i forehold til Coronaen.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Endnu en WordPress-blog