AKTIVITETER 2019

 

Aktivitetskalender 1. kvartal 2019

Lørdag den 16. Marts kl. 9.00 Fisketur fra stranden
Vi mødes ved det aftalte sted ved stranden, Eks. Gjerrild eller skovgårde strand afhængig af vind og vejr.
Indvejning af fangster kl. 13.00 og herefter grill med pølser, brød, øl/vand.
Tilmelding senest onsdag den 13. Marts.

Lørdag den 30. marts kl. 07.00 Lakse – havørred fisketur i Gudenåen.
Vi mødes på det aftalte sted ved Gudenåen, hvor der er anvisning af lods ejers strand areal, der må fiskes ved.
Indvejning af fangster kl. 12.00 og her tager vi også grillen med.
Tilmelding senest onsdag den 27. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk!! At hvis man ikke er klar på det anviste sted på indvejningstidspunktet eller har blandet fangsterne sammen diskvalificeres man denne dag, dette betyder at det man har fanget denne dag Ikke indgår i årsregnskabet
Til alle ture vil der blive vejet ind og fangsten indgår i årets konkurrence. Men der vil kun blive uddelt præmie på dagen hvis fangsten er over 2 kg.
De ture hvor der er morgenkaffe og rundstykker eller pølser koster dette 25 kr. pr. person for alle over 14 år.

Tilmelding til aktiviteterne skal ske til Jens på 25708185 eller Jan på 40951077
Husk at deltage, så i kan være med i årets konkurrence om vandrepokal og 1.2.og 3. præmier som bliver uddelt ved næste års generalforsamling. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at det kun er medlemmer der deltager i konkurrencen om vandrepokalen, og det derfor er vigtigt at hver enkelt holder sine fisk adskilt fra andres, for at være med i konkurrencen. Aktiviteterne kan ses på www.lystfiskerforeningen.dk Bestyrelsen består i sæsonen 2019 af:

Jan Vestergaard formand tlf. 40951077 mail: jv@primanet.dk

Villy Hansen næstformand tlf. 24431309 mail: troldhoejvej@yahoo.dk

Jens Friis Kasserer tlf. 25708185 mail jf@nrdn.dk

Helle B. Friis sekretær tlf. 20713443 mail hfriis@live.dk

Alex Kozelov bestyrelsesmedlem tlf. 30901003 mail kozelov@webspeed.dk

Bønnerup Strandjagt –og Lystfiskerforening.

Foreløbig aktivitetskalender for hele 2019.

Lørdag den 16. marts kl. 9.00 – 13-00. Fisketur fra stranden , evt. Gjerrild eller Skovgårde

Lørdag dem 30. marts kl. 07.00 – 12-00 Lakse – havørred fisketur i Gudenåen.

Lørdag den 27. april kl. 7.30 – 15.00 Standerhejsning og sildetur i Randers Fjord.

Lørdag den 11. maj kl. 8.00 – 14.00 Fisketur fra Bønnerup

Mandag den 3 juni – torsdag d. 6. juni. Fisketur til syd Norge.

Lørdag den 22. juni kl. 7.30 – 14.00 Fisketur fra Bønneup

Lørdag den 20. juli eftermiddags tur kl. 17.00 – 21.00. Fisketur fra Bønnerup

Lørdag den 3. august kl.17.30 Den årlige grill fest i teltet, denne gang med fisk.

Fredag d. 9. – lørdag d. 10. august. Åle tur i Randers Fjord med overnatning på Kanaløen.

Lørdag den 31. august kl. 8.00 – 14.00 Fisketur fra Bønnerup

Lørdag den 21.september kl. 8.00 – 14.00 Fisketur fra Bønnerup

Lørdag den 19. oktober kl. 10.00 – 14.00 Strand fisketur, evt. fra en af klinterne.

Lørdag den 26. oktober kl. 18.00 Ålegilde i fælleshuset, Bønnerup.

Lørdag d. 30. november kl. 18.00 STORT 20 Års- jubilæums fest for Bønnerup Strand Strandjagt –og Lystfiskerforening.

Der er også i år andejagter i land samt en riffeljagt efter blandt andet krondyr ved Stenvad, men tidspunkter vil blive meldt ud senere
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Endnu en WordPress-blog